Partners

Bidragsgivare, sponsorer och samarbetspartners 2016

Musik på Slottet tackar sina bidragsgivare, sponsorer och samarbetspartners:

Sharp Recruitment
Barbro Osher Pro Suecia Foundation
Stockholms Kulturförvaltning
Stiftelsen Konung Gustaf V:s 90-årsfond
Stockholms Läns Landsting, kulturförvaltningen
From Sweden Productions

I samarbete med Föreningen Unga Artister
Le Bistrot de Wasahof
Restaurang Michelangelo