Konsertsalar

rikssalen
Rikssalen
Kung Adolf Fredrik och hans familj flyttade in i det nybyggda Slottet 1754 och ett år senare stod Rikssalen färdig att användas som möteslokal för Riksdagen. Arkitekten Carl Hårleman gav salen en allmän atmosfär av rokoko. Under tronhimlen står Drottning Kristinas silvertron, som var en gåva till drottningens kröning 1650 och hade räddats undan branden 1697.
carlxvsalen
Karl XV salen
Karl XV var kung från 1859 till 1872 och inredde rummet som privat matsal i den tidens smak. Träpaneler av ek och spanska gyllenlädertapeter från slutet av 1600-talet med motiv från svensk historia dekorerar väggarna. Även Gustav VI Adolf hade sin matsal här. Sedan 1976 används rummet mest till föredrag och konserter, akustiken är utmärkt för kammarmusik.
slottskyrkan
Slottskyrkan
Slottet har rymt flera kyrkor genom århundradena. Slottskyrkan av idag invigdes av Adolf Fredrik och Lovisa Ulrika dagen efter deras inflyttning i det nybyggda slottet. Kyrkan ligger mitt emot Rikssalen, helt enligt barockens samhällssyn. Altaret och Tronen var polerna mellan vilka det goda samhället skulle utvecklas. Om kyrkans placering härstammar från barocken är interiören en av Sveriges vackraste rokokoskapelser, till stora delar Carl Hårlemans verk efter idéer han snappat upp i Paris. Inkallade franska konstnärer arbetade med utsmyckningen som väckte stor beundran, t.ex genom följande skillingtryck:
”Aldrig var Salomos Tempel så klar, som kyrkan i Slottet allena. Det blänker ett hwalf, så hiskeliga grant, som skulle der Änglarna trifwas.”