Styrelse

Vänföreningens styrelse 2016

Lilian Wiklund, ordförande

Vincent Hashmi, vice ordförande

Maria Ehn, sekreterare

Alexandra Lönn, kassör     (tidigare har det hetat skattmästare)

Felix Engström, medlemsansvarig

Anders Wirén, evenemangsansvarig

Cecilia Wijnbladh

Åke Fors

Anna Eklund Tarantino