Medlemsskap

Vänföreningen Medlemsskap

Medlemsskapet ger dig

  • förhandsinformation om konsertprogrammen
  • möjlighet att förhandsköpa biljetter
  • 25% rabatt vid biljettköp
  • 10% rabatt i Slottsboden, Kungliga Slottet
  • inbjudan till musikaliska träffar och utflykter med specialanvisningar
  • möjlighet att vara volontär vid konserter och vänträffar – du/ni river biljetter och lyssnar utan kostnad

Att bli medlem

Privat:

  • Enskild medlem 200 kr/år
  • 2 personer på samma adress 300 kr/år

Årsmöten
Våra årsmöten äger rum i Karl XV-salen på Kungliga Slottet.

Skriv till oss:
Vänföreningen Musik på Slottet
Kungliga Slottet
111 30 Stockholm

ANMÄLAN TILL VÄNFÖRENINGEN
Fyll i formuläret nedan.
Sätt in avgiften på Vänföreningen Musik på Slottets postgiro: 41 90 57 – 5
Ange namn, adress, postadress, telefonnummer och e-postadress.

Anmälan till Vänföreningen

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.