Aktuellt

Välkomna på årsmöte

** ÄNDRING **

Vänföreningens årsmöte kommer att äga rum måndagen den 24 april 2017 kl. 18.00 i Kungliga slottet, Karl XV-salen.

En medlem som önskar ta upp en fråga för behandling vid årsmötet kan lämna sin begäran i en motion till styrelsen.

Motioner ska ha kommit in till styrelsen senast den 31 januari 2017 under adress:
e-post: vanforeningen@gmail.com eller
postadress: Vänföreningen Musik på Slottet, Kungliga Slottet, 111 30 Stockholm

image002